De bouwput van Scharendijke

Zoals u wellicht allemaal weet,  is er in de Dorpsstraat in Scharendijke inmiddels al jarenlang een bouwput, het zogenaamde Gat van Scharendijke. In april 2018 heeft Jet van Gent, toen nog gemeenteraadslid bij GroenLinks reeds een mail geschreven naar de firma Boogert om dit probleem tijdelijk op te lossen. Inmiddels is dit probleem nog altijd niet opgelost en is ook met de bouw nog niet begonnen. Daarom zijn wij van mening dat het legitiem is deze mailwisseling openbaar te plaatsen zodat inwoners en ondernemers op de hoogte zijn van de manier van handelen van de firma Boogert.

Hieronder de mailwisseling tussen Jet van Gent en Boogert:

mail aan de firma Boogert: 30-4-2018 09:18

Geachte heer J. Boogert,

Allereerst wil ik me graag even voorstellen, mijn naam is Jet van Gent nieuw gemeenteraadslid bij GroenLinks. Om deze taak goed te kunnen volbrengen bezoek ik alle dorpen, en naar aanleiding van mijn bezoek afgelopen week aan Scharendijke zou ik graag een voorstel willen doen betreffende uw bouwterrein aan de Dorpsstraat. Zoals u wellicht weet zijn de schotten en braakliggende grond een doorn in het oog voor de ondernemers aan de Dorpsstraat. Op uw website kon ik niet echt opmaken of er op korte termijn begonnen wordt met de bouw? (Het was overigens zelfs best moeilijk om dit project te vinden op internet.)

Door dit braakliggende stuk midden in de uitgaansstraat van Scharendijke maakt de straat een verpauperde indruk en hierdoor een slechte indruk op de bezoekers. Zo met het toeristenseizoen voor de deur hebben de ondernemers gezocht naar een tijdelijke oplossing, en uit naam van hen wil ik het volgende met u overleggen.

Een simpele en snelle oplossing zou zijn het egaliseren en inzaaien van de grond met bloemenzaad vermengd met wilde grassoorten. Hierdoor zal er geen verstuiving van zand plaatsvinden, wat voorheen een probleem was, en kunnen de schotten weg zodra het gras en bloemen ver genoeg zijn ontkiemt. Zodra u wilt beginnen met de bouw is het slechts een kwestie van de grond weer bouw-klaar te maken, dus voor beide partijen een goedkope effectieve oplossing.

De ondernemers van de Dorpsstraat zijn bereid, eventueel op eigen kosten, de bouwgrond te bewerken en in te zaaien zodat deze plaats dit seizoen nog dienst kan doen als bloemenweide voor bijen/vlinders en pluktuin voor kinderen. Uiteraard zou het erg mooi zijn indien u een kleine bijdrage wilt doen voor het zaad, de kosten voor zaaigoed zijn ongeveer € 200,-, het egaliseren en inzaaien zal worden gedaan door vrijwilligers.

Op deze manier kan, zonder al te veel kosten, de Dorpsstraat weer een aantrekkelijk uiterlijk krijgen en kunnen de ondernemers zich met een gerust hart zich focussen op het komende seizoen.

Ik hoor graag wat u van dit plan vind en hoop uiteraard op uw medewerking,

Met vriendelijke groet Jet van Gent

antwoord: ma 7-5-2018 17:30

Goeiemiddag mevrouw Van Gent,

Om terug te komen op uw verzoek het volgende. De bestaande schutting en de schilderingen daarop maken dat het zicht op de bouwput is afgeschermd.

Wij zijn van mening dat Bouwbedrijf Boogert met het plaatsen hiervan voldoende heeft bijgedragen om de Dorpsstraat er tot aan de bouw van het nieuwe project representatief uit te laten zien.

Na overleg met Hans Boogert laat ik u hierbij dan ook weten dat wij geen medewerking verlenen voor het verplaatsen/weghalen van de schuttingen.

Aangezien wij hopen na de bouwvak te kunnen starten met de bouw, is het inzaaien van de bouwput voor die korte tijd niet gewenst.

Op 8 november 2018 heeft Jet van Gent, inmiddels fractieleidster van HvSD, een motie ingediend om het probleem van de bouwput van Scharendijke op te lossen: Motie Bouwput Scharendijke

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.