Moties en Amendementen

Groot verzet tegen sloop Napoleonschuur

SCHARENDIJKE – De Napoleonschuur mag niet tegen de vlakte. Dorpsbewoners en andere betrokkenen komen in verzet tegen de sloop van de eeuwenoude schuur in Scharendijke. Lees verder>

20190207_motie_HvSD_Napoleonschuur

Dorpsraad Scharendijke eist aanpak van bouwbedrijf Boogert in ‘ongezellige Dorpsstraat’

SCHARENDIJKE – Voor het derde seizoen ontvangt Scharendijke haar gasten in een Dorpsstraat vol bouwborden en een braakliggend terrein. De dorpsraad heeft daar genoeg van en eist dat bouwbedrijf Boogert, zolang die niet gaat bouwen, zorgt voor gezelligheid. Lees verder

Zoals u wellicht allemaal weet,  is er in de Dorpsstraat in Scharendijke inmiddels al jarenlang een bouwput, het zogenaamde Gat van Scharendijke. In april 2018 heeft Jet van Gent, toen nog gemeenteraadslid bij GroenLinks reeds een mail geschreven naar de firma Boogert om dit probleem tijdelijk op te lossen. Inmiddels is dit probleem nog altijd niet opgelost en is ook met de bouw nog niet begonnen. Daarom zijn wij van mening dat het legitiem is deze mailwisseling openbaar te plaatsen zodat inwoners en ondernemers op de hoogte zijn van de manier van handelen van de firma Boogert. Lees verder>

motie bouwput in Scharendijke

Zwerfafval, een van de grootste problemen van deze tijd

Zwerfvuil is een van de grootste ergernissen van onze inwoners, zowel in de stad/dorp als op het platteland, en misschien wel een van de grootste problemen van deze tijd.  Plastic en andere afvalstoffen tasten onze natuur aan, plastic bedreigen onze rivieren en oceanen.

Plastic komt in ons voedsel terecht, microplastic zit al in honing en vis, maar ook in de lucht zit microplastic wat we inademen. Vogels, vissen en zoogdieren komen om in ons afval. Lees verder>

motie aanpak zwerfafval

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.