Voor een Schoon Schouwen Duiveland

Hart voor  Schouwen-Duiveland maakt zich hard voor een schoon eiland waar de strijd tegen zwerfafval zich niet beperkt tot de mooie stranden!Er is een geïntegreerde aanpak nodig om zwerfvuil en sluikstorten aan te pakken. Het is jammer dat er nog zoveel mensen zijn, die zich niet bewust zijn van de negatieve effecten van zwerfvuil. HvSD wil verder inzetten op campagnes. Hierbij verdienen alle acties die door de inwoners en organisaties opgezet worden onze steun. Er zijn al heel wat initiatieven – denk maar aan de acties van Schoon Schouwen Duiveland en het NME .  HvSD wil zich ook inzetten om jeugdverenigingen, scholen en groepen burgers nog meer te betrekken bij zwerfvuilacties. We willen hier een beloningssysteem aan koppelen. Mensen die zich inzetten om hun straat proper te houden moeten hiervoor beloond worden. Het is natuurlijk belangrijk dat we als gemeentebestuur  voldoende vuilnisbakken plaatsen én op strategische plaatsen en daar ook sociale controle op uitoefenen. Sluikstorten kan nooit ongestraft blijven. We streven daarom naar meer controle op plaatsen waar vaak afval wordt gestort en  streng beboeten van overtreders.