Behoud grafmonumenten

Hieronder staan wat ideeën voor het behoud van de begraafplaatsen en voorkomen van vernietiging van oude graven en grafmonumenten. Om dit voor elkaar te krijgen wil ik graag samen met gelijkgestemden een stichting oprichten die in samenwerking met de gemeente en stads- en dorpsraden komt tot een nieuw beleid ten aanzien van de begraafplaatsen. Suggesties van uw kant zijn uiteraard zeer welkom. Maatregelen voor behoud grafmonumenten en begraafplaatsen:
  • Voor het weghalen van grafmonumenten bekijken of deze graven misschien beschermd kunnen worden in het kader van de Erfgoedverordening.
  • Grafmonumenten met een historische waarde bijschrijven in het erfgoedregister, herstellen en behouden.
  • De historische begraafplaatsen in stand houden en onderhouden.
  • De grafmonumenten niet verwijderen zolang deze ruimte niet nodig is voor nieuwe graven, momenteel worden grafmonumenten verwijderd en blijven lege plekken over op de begraafplaatsen wat een slordige indruk maakt.  Wellicht is dit mogelijk door de grafstenen te behouden en het overige in te zaaien met gras en de kosten voor onderhoud van zo’n grasstukje te laten vergoeden vanuit de stichting.
  • Graven behouden van personen die een bijzondere betekenis hebben gehad voor de samenleving, en waarvan geen nabestaanden meer in leven zijn of geïnteresseerd in het graf.   Dit is wellicht mogelijk wanneer een of meerdere inwoners een graf adopteren en de verlenging van de grafrechten voldoen. Deze “adoptie nabestaanden” zijn dan ook verantwoordelijk voor het onderhoud van het graf en de grafmonumenten. Uiteraard moet dit wel geschieden in samenspraak en met toestemming van eventueel nog in leven zijnde nabestaanden.
  • Graven behouden van personen waarvan de ouders nog in leven zijn en deze ouders het graf willen behouden, ook indien het een algemeen graf betreft. Het begraven van je kind is ongeacht de leeftijd bij overlijden een zeer verdrietige gebeurtenis, wanneer men door geldgebrek of anders een eigen kind op een algemene begraafplaats ter aarde stelt wordt het graf na 15 jaar terug geëist door de gemeente. Het is dan wel mogelijk om de overledene op te laten graven en opnieuw te begraven in een particulier graf maar dat is voor ouders onverteerbaar. Daarom moeten we hier naar mijn mening een oplossing voor vinden.Er zijn mogelijkheden, maar dit geld niet voor alle begraafplaatsen, mijn voorstel is om ook op de begraafplaatsen te Zierikzee, Bruinisse en het nieuwe gedeelte te Burgh-Haamstede een oplossing te zoeken wanneer zich het probleem voordoet.                                             
Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Schouwen-Duiveland 2011: Algemene graven kunnen binnen 1 jaar na het verstrijken van de uitgiftetermijn, op verzoek van de nabestaanden, worden omgezet in een particulier graf voor de tijd van het lopende kalenderjaar en de volgende 29 jaren. Op de begraafplaatsen te Zierikzee, Bruinisse en het nieuwe gedeelte te Burgh-Haamstede worden in algemene graven ten hoogste twee lijken boven elkaar worden begraven en is het niet mogelijk een algemeen graf om te zetten naar een particulier graf. Met vriendelijke groet Jet van Gent Tel: 06434923436