Gelijke kansen voor iedereen

Ieder mens is waardevol, daarom vinden wij dat er actief dient te worden ingezet op gelijkwaardige behandeling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt  kunnen worden aangemoedigd voor vrijwilligerswerk te doen en stage te lopen, bij een van de vele vrijwilligers organisaties, sportverenigingen, gemeente en andere plekken waar vrijwilligers- en  personeelstekorten zijn. Hierdoor zal de afstand tot de arbeidsmarkt verkleinen en de kans op een leuke baan vergroten. Kwetsbare medemensen die een beschermde werkplaats nodig hebben moeten worden geholpen en beschermd, ook zij zijn waardevol en onmisbaar. Verder kunnen we onze inwoners op vrijwillige basis betrekken bij de inburgering van statushouders.

Ieder mens heeft talenten, daarom wil HvSD ook voor de medemensen met een beperking ruimte bieden hun talenten te ontdekken en ontwikkelen. Dit kan bijvoorbeeld door lessen aan te laten volgen op de muziekschool, kunstatelier of het walhallab van GroenLinks. HvSD is van mening dat dergelijke mogelijkheden indien nodig door de gemeente ondersteund dienen te worden.