Meer groen in en om stads en dorpskernen

De natuur met haar verscheidenheid aan planten, dieren en ecosystemen is het waardevolste dat er is; biodiversiteit levert zuurstof, schoon water, een stabiel klimaat en vruchtbare grond en vormt zo de basis van het leven. Het is onze plicht om te zorgen voor een leefbare aarde, nu en in de toekomst. Van de oorspronkelijke biodiversiteit is in Nederland nog slechts 15% over.

Ook in Schouwen-Duiveland staan natuur en biodiversiteit onder grote druk. Natuurgebieden worden opgeofferd voor het genoegen van toeristen. Vermesting en verdroging, vooral als gevolg van de intensieve akkerbouw brengt de overgebleven natuur veel schade toe. Van de oorspronkelijke biodiversiteit is ook in Schouwen-Duiveland nog slechts weinig over.

In Schouwen-Duiveland zijn er veel mensen en organisaties begaan met de natuur. Zij zijn onze partners om alle inwoners en andere partijen te overtuigen om mee te werken aan een sterk en ambitieus lokaal milieu- en natuurbeleid. HvSD ondersteunt en zoekt een actieve samenwerking op met de bestaande natuur- en milieuverenigingen.

In en rond de stads en dorpskernen streven we naar meer groen in de strijd tegen verstening en voor meer biodiversiteit;

  • We ondersteunen het belang voor scholen om hun speelplaats vorm te geven met speelgroen. We onderzoeken de mogelijkheid om deze groene speelplaatsen ook open te stellen, waar mogelijk, na de schooluren.
  • Op nieuwe speelplekken hoeven geen peperdure speeltuintoestellen te staan, maar we zetten in op avontuurlijk speelgroen .
  • Een stoeptegel uitbreken voor een straattuintje, het inplanten van de boomspiegel, gevelbegroeiing aanbrengen of groene slingers. Er is ontzettend veel mogelijk. Niet alleen het resultaat, maar ook het overleg en de samenwerking met de buurt zijn daarbij belangrijk.
  • Er worden speelbossen aangelegd waar men kan picknicken en barbecue├źn en kinderen kunnen ontdekken, bloemen plukken en hutten bouwen.