Natuurgebied de Schelphoek

In november 2018 hebben we een motie ingediend om bij de de verantwoordelijke beheerders
aan te dringen op het plegen van groot onderhoud in natuurgebied de Schelphoek. Het strandje is vervuild en er zou zand opgespoten moeten worden om het weer voor dagrecreatie geschikte te maken. Ook de trailerhelling zou een opknapbeurt kunnen gebruiken en een aanlegsteiger voor de vele duikers en vissers is geen overbodige luxe.

Ook hebben we duidelijk gemaakt dat het in de toekomst onmogelijk wordt om het straorijden nog veilig te laten plaatsvinden op het strandje, door de vele stenen wordt het gevaarlijk voor de paarden en hun ruiters.

 Toezeggingenlijst Raad

Roept het college van b&w op om bij de verantwoordelijke  beheerders aan te dringen om de volgende werkzaamheden zo snel mogelijk te verrichten: de trailerhelling aan te passen en
voorzien van een nieuwe lange steiger zodat deze voldoet aan de huidige eisen. De baai structureel uit te baggeren zodat de functie voor de visserij en duiksport behouden kan blijven. Het strandje
op te schonen en op te spuiten met nieuw zand om zo weer toegankelijk te zijn voor kleinschalige dagrecreatie.

We houden de vinger aan de pols om deze toezegging uit te laten werken.