Woonruimte voor onze jongeren

Dankzij de nauwe samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijsinstanties zullen veel jongeren geïnspireerd worden hun studiekeuze aan te passen aan het aanbod van arbeidsplaatsen binnen onze gemeente. Dit is een goede ontwikkeling om de vergrijzing tegen te gaan en ons eiland jong en dynamisch te houden. Wanneer we echter jonge mensen binnen onze gemeente willen behouden zal ook gekeken moeten worden naar de voorzieningen (scholen en huisartsenposten) en betaalbare woningen voor starters binnen de dorpskernen. Vanuit de dorpsraden wordt hier al jaren op aangedrongen, HvSD begrijpt de dringende behoefte aan starterswoningen en zal zich er voor in zetten meer starterswoningen te laten bouwen in de dorpskernen.