Zelf de regie over huishoudelijke hulp voeren

In onze vergrijzende maatschappij is het belangrijk dat ouderen en mensen met een beperking zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Naast het financiële voordeel is het vooral ook belangrijk omdat een mens in eigen omgeving vaak het gelukkigst is.

Om te zorgen dat deze mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen is vaak de hulp van thuiszorg nodig. HvSD  zou graag zien dat de cliënt zelf de regie heeft over de werkzaamheden die de thuiszorg verricht. De huidige regel is dat cliënten slechts voor bepaalde werkzaamheden hulp kunnen krijgen, klusjes zoals ramen lappen, de was of boodschappen doen moeten zij uitbesteden.

Echter voor mensen die slecht ter been zijn is bijvoorbeeld een schoon raam heel belangrijk, terwijl de woning verder niet vervuilt, voor de ander is het belangrijk om eens per week in een winkel te komen en zo nog contact te houden met de buitenwereld en zelf de regie te houden over de boodschappen.  Onze partij zou graag zien dat deze cliënten zelf de regie mogen voeren over de werkzaamheden die de huishoudelijke hulp verricht, uiteraard binnen de wettelijke kaders.