Toerisme en economie

Jaar rond toeristische economie

Om Schouwen Duiveland een jaarrond aantrekkelijk te houden voor toerisme is het belangrijk dat er meer slechtweervoorzieningen komen. Daarnaast zou voor het versterken van natuurbeleving het plaatsen van schuilhutten en meer vogelspotplaatsen een toegevoegde waarde hebben, vooral rond Plan Tureluur en de Schelphoek is er behoefte aan meer gelegenheid om de prachtige natuur met de vele vogels te beleven. Wellicht kan er bij Tureluur ook gekeken worden naar ruime parkeergelegenheid en schuilhutten en vogelspotplaatsen voor vogelliefhebbers.

Natuurlijk zijn ook de vele surfers die zomer en winter ons eiland bezoeken waardevol voor onze toeristische economie. Hart voor Schouwen-Duiveland betreurt het dan ook zeer dat er vergevorderde plannen liggen voor Brouwerseiland.

Schouwen-Duiveland is rijk aan kunstenaars, Hart voor Schouwen-Duiveland wil deze mensen meer ruimte geven hun werk te exposeren door ruimte te geven aan (overdekte) kunstmarkten en expositieruimtes.

Meer grote kunstwerken aan te kopen en te plaatsen op bijvoorbeeld rotonde’s en bij bezienswaardigheden of belangrijke locaties op het eiland.

Initiatieven van burgers en ondernemers welke voorzien in attracties buiten het strand of slechtweervoorzieningen ruimhartig te ondersteunen met vergunningen. (uiteraard wordt eerst gekeken naar eventuele schade aan natuur en milieu)

Duurzame economie

Er zijn grote investeringen nodig voor een duurzame toekomst, maar vele kleine stappen maken vanzelf een grote. Dus we beginnen in Schouwen Duiveland! Gedurfde keuzes en ruimte voor out-of-the-box oplossingen creëren banen en maken Schouwen Duiveland een voorbeeld voor andere gemeenten. Ook financieel, waar we naast een stevige eigen inbreng blijven zoeken naar slimme combinaties en (regionale) samenwerkingsverbanden die geld besparen én resultaten opleveren.

Gezien de enorme toename van consumenten die hun levensmiddelen direct bij de boer of bij boerderijwinkels kopen lijkt ons de tijd rijp voor een meer lokale economie. Ons eiland bestaat naast de natuurgebieden voor een groot deel uit veeteelt- en landbouwgronden, ook zijn steeds meer van onze boeren duurzaam bezig. Daarom ziet Hart voor Schouwen-Duiveland ruimte en kansen voor Natuurinclusieve landbouw en zonnevelden met daarnaast meer inzet op een lokale economie

Leegstaande gebouwen te herontwikkeling tot duurzame bedrijfsverzamelgebouwen, of anderszins een tweede leven geven. Nieuwbouw is immers nog steeds vervuilender dan verbouwen

Gemeentelijke opdrachten zo op te stellen, dat ook (samenwerkende) zelfstandigen en kleine bedrijven voldoende aan bod kunnen komen.